Skip to main content
close video

 

HÃY GIỮ LIÊN LẠC!

Theo dõi chúng tôi trên Facebook và tìm hiểu những thông tin mới nhất về “Thế giới diệu kỳ” Disney On Ice!

Tham gia với chúng tôi!

Image of all the Disney On Ice shows around the world Image of all the Disney On Ice shows around the world

Thế giới diệu kỳ” Disney On Ice trên toàn thế giới

Follow Us on WeChat Sign up to become a Disney On Ice Preferred Guest

HÃY GIỮ LIÊN LẠC!

Theo dõi chúng tôi trên Facebook và tìm hiểu những thông tin mới nhất về “Thế giới diệu kỳ” Disney On Ice!

 

#DisneyOnIce

 
Mickey Mouse standing on stage with his hands out

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN DISNEY

TRỰC TIẾP NGAY GẦN BẠN

Tinker Bell engaging with the audience

ĐẮM CHÌM TRONG TRẢI

NGHIỆM CÙNG NHẬP VAI

world class athlete doing a handstand

NHỮNG VẬN ĐỘNG VIÊN

BIỂU DIỄN ĐĂNG CẤP
THẾ GIỚI

Family watching the Disney On Ice performance

CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI TRÍ KẾT NỐI CÁC THẾ HỆ